• podczas dyżurów w każdą środę w godzinach 09.00 – 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia,
  • telefonicznie 47 843-12-78 – tylko w czasie trwania dyżuru,
  • korespondencja – Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 69 (Stowarzyszenie  Emerytów i Rencistów  Policyjnych).
Powrót na górę strony