Informacje

ZOSTAŃ POLICJANTEM

W Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach przy ul. Sienkiewicza oraz w ZSZ nr 1 przy ul. Pomologicznej 6 w ramach programu "Dzielnicowy bliżej nas" oraz w celu przybliżenia zawodu policjanta dzielnicowi KMP w Skierniewicach spotkali się z młodzieżą z klas maturalnych.

                   W Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa oraz w ZSZ nr 1 przy ul. Pomologicznej 6 w Skierniewicach odbyło się spotkanie dzielnicowych z młodzieżą. Komendę Miejską Policji w Skierniewicach reprezentowali st. sierż. Ilona Brugger-Majewska i sierż. Łukasz Kopia oraz pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia Anna Nierobisz. Policjanci przedstawili ogólny zakres obowiązków Policji. Omówili podaział Policji na poszczególne piony tj. pion prewencji i pion kryminalny. Omówili w skrócie działalność poszczególnych pionów i scharakteryzowali działania funkcjonariuszy służących w konkretnych komórkach organizacyjnych. Z przedstawionego obrazu Policji jako instytucji młodzież mogła wyciągnąć wnioski, że każdy znajdzie w Policji miejsce na to aby realizować się zawodowo. Doskonale sprawdzi się tu policjant, dla którego najistotniejsze będzie działanie dynamiczne, wymagające szybkiego podejmowania decyzji jaki i taki, który wyobraża siebie na stanowisku gdzie wymagana jest dokładność, dociekliwość. Służba w Policji umożliwia również ciągłe podnoszenie własnych kwalifikacji i rozwoju poprzez uczestniczenie w licznych kursach specjalistycznych i szkoleniach. Pracownik Zespołu Kadr I Szkolenia przedstawiła jakie kryteria należy spełniać aby starać się o przyjęcie do służby w Policji. Omówiła szczegółowo etapy postępowania podczas naboru, wskazywała obszary na jakie kładziony jest nacisk dla przyszłych policjantów. Wskazała też najbliższe terminy rekrutacji.

            Podczas spotkania poruszono również tematy szeroko rozumianego bezpieczeństwa, sposobów zachowania się wobec obcych, bezpieczeństwa jeżeli chodzi o znajomości zawierane za pośrednictwem portali społecznościowych w internecie. Policjanci przybliżyli młodzieży rolę dzielnicowego w społeczeństwie, opowiadali jakie obowiązki ma dzielnicowy, w jakich sprawach może pomóc.  

Powrót na górę strony