Z przedszkolakami o bezpieczeństwie nad wodą - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

Z przedszkolakami o bezpieczeństwie nad wodą

25 i 26 czerwca 2018 roku policjantki ze skierniewickiej komendy w ramach działań "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą", włączyły się w spotkanie dla najmłodszych skierniewiczan organizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Skierniewicach.

Tematyka spotkania odnosiła się do bezpieczeństwa nad wodą, zasad bezpiecznego wypoczynku. Dzieci uczstniczące  w spotkaniu brały udział w zajęciach, podczas których zapoznawały się z zasadami użycia podręcznego sprzętu ratowniczego, a także zasadami bezpiecznego korzystania z wyznaczonego kąpieliska. W działania profolaktyczne włączyli się funkcjonariusze policji z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, a także funkcjonariusze skierniewickiej strazy pożarnej. 

Przy policyjnym stoisku policjantki omówiły z przedszkolakami wakacyjne zasady zachowania się nie tylko na kąpielisku, ale i w domu,czy podczas zabawy na zwenątrz. Wiedzę niajmłodszych w tym zakresie sprawdzały z pomocą kótkich zgadywanek. Ponadto najmłodsi cwiczyli też przyjmowanie bezpiecznego ułożenia na tzw. żółwia podczas kontaktów z niebezpiecznymi zwierzętami.

 

Jednocześnie przypominamy o zasadach bezpiecznego wypoczunku nad wodą:

Bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. "Dzikie kąpieliska" zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Nie zapominajmy również o tym, aby:

-nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu – najczęściej toną osoby pijane;
-nie kąpać się zaraz po jedzeniu - powinno się odczekać przynajmniej godzinę;
-nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;
-po wejściu do wody wpierw schłodzić okolicę serca, karku oraz twarzy;
-nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze czuwał ktoś dorosły;
-nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
-nie skakać do wody z dużej wysokości – takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem głowy oraz kręgosłupa;
-dzieci i osoby dorosłe, które korzystają ze sprzętów pływających miały na sobie założony kapok;
-podczas skurczu mięśni nie wpadać w panikę; kiedy coś takiego nam się przydarzy starajmy się wezwać pomoc, jeśli jest ktoś w pobliżu. Jeśli nie ma nikogo takiego, należy położyć się na plecach, spokojnie oddychać, zgiąć stopę w stawie skokowym i mocno przyciągając ją do siebie wyprostować nogę w kolanie i starać się dopłynąć powoli do brzegu.

(porady - żródło KGP)