Informacje

Policjanci rozdają maseczki

Od 1 maja skierniewiccy policjanci rozdają maseczki mieszkańcom powiatu skierniewickiego, które zostały przekazane przez Łódzki Urząd Marszałkowski.

Skierniewiccy policjanci otrzymali z Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego 1000 darmowych maseczek. Maseczki rozdawane są mieszkańcom powiatu skierniewickiego. 

Zgodnie z rozpporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii od 16 kwietnia nałożony został obowiązek zakrywanie ust i nosa przez osoby przebywające w przestrzeni publicznej. Respektowanie tych przepisów ma na celu ochronę życia i zdrowia ludzkiego. 

 

Przypominamy, że obowiązek zakładania maseczek dotyczy: 

- dróg i placów,
- obiektów kultu religijnego,
- obiektów i placówek handlowych,
- targowisk,
- środków publicznego transportu zbiorowego,
- pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby nie zamieszkujące wspólnie (lub nie prowadzące wspólnego gospodarstwa),
- parków, zieleńców, promenad i bulwarów,
- ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych,
- plaż.

Z obowiązku noszenia maseczek zwolnieni są:

- dzieci w wieku do lat czterech,
- osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia i odkrycia ust lub nosa,
- księża w trakcie posłóg,
- kierowcy i motorniczy, jeśli siedzą w  odseparowanej kabinie,
- czynni żołnierze,,
- osób podróżujących samochodami, w których jedzie jedna osoba lub osoba z dzieckiem poniżej 4 roku życia, lub osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie

- osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą zakrywać ust i nosa (posiadanie przy sobie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt nie jest wymagane)

Powrót na górę strony