Informacje

Akcja edukacyjno-profilaktyczna "Młodość bez uzależnień"

„Młodość bez uzależnień” to akcja edukacyjno-profilaktyczna prowadzona wspólnie przez skierniewicką Policję, Urząd Miasta Skierniewice i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach. Jej głównym celem jest ograniczanie nieletnim dostępu do alkoholu i budowanie wśród sprzedawców zdecydowanych postaw przeciwko sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Różne działania w ramach akcji edukacyjno-profilaktycznej zostały zaplanowane na okres lipiec-grudzień 2020 roku.

 

Uzależnienie od alkoholu jest problemem społecznym, patologią, która niesie za sobą poważne konsekwencje dla rodziny, ale także stanowi czynnik kryminogenny. Dostępność alkoholu sprawia, że nie jest on postrzegany, jak typowa – szkodliwa używka, a zjawisko alkoholizmu się poszerza. Najbardziej na uzależnienia narażeni są młodzi ludzie, zmieniający środowisko, chcący zaimponować starszym kolegom,  często nieświadomi konsekwencji psychicznych i fizycznych związanych ze spożywaniem alkoholu.

Wychodząc naprzeciw problemom, Komenda Miejska Policji w Skierniewicach wspólnie z Wydziałem  Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych oraz Wydziałem Edukacji  Urzędu Miasta Skierniewice, a także z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach zaplanowali działania profilaktyczne. W ramach akcji „Młodość bez uzależnień” pracują nad kształtowaniem właściwych postaw wśród młodzieży, ich opiekunów i wychowawców oraz wśród sprzedawców oraz właścicieli punktów sprzedaży alkoholu.

Do wspólnych działań  z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach wyznaczeni zostali policjanci z Wydziału Prewencji - głównie  z Zespołu Profilaktyki Spolecznej, Nieletnich i Patologii, ale także dzielnicowi i oficer prasowy. 

W części planu na lipiec - sierpień 2020 roku znajdują się spotkania i wizyty składane wspólnie w sklepach i punktach gastronomicznych, a podczas nich wręczenie listu opracowanego przez Policję i Urząd Miasta Skierniewice.

Z kolei czas od września do grudnia 2020 roku to – dostosowane do wymogów przeciwdziałania epidemii – spotkania z młodzieżą ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz rodzicami i opiekunami, podczas których podejmowana będzie profilaktyka dotycząca szkodliwości picia alkoholu, a także aspektów prawnych kontaktu z alkoholem przez osoby nieletnie i odpowiedzialności za  jego sprzedaż, czy udostępnianie osobom poniżej 18 roku życia.  Niewykluczone, że  w tym samym czasie zrealizowany będzie konkurs dla dzieci, obejmujący przygotowanie plakatu na temat profilaktyki antyalkoholowej. O szczegółach poinformujemy już wkrótce!

  • zdjęcie przedstawia napis "Młodość bez uzależnień"
Powrót na górę strony