Zespół do spraw Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Zespół do spraw Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia

Zespół do spraw Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia

Zespół Kadr i Szkolenia

tel. 47 843 12 32

fax. 47 843 13 32

e-mail: kadry@skierniewice.ld.policja.gov.pl