Elektroniczna Skrzynka Podawcza Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach

Komenda Miejska Policji w Skierniewiach posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionych za pomocą Profilu Zaufanego (PZ).

Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach:

 1.  Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
 2.  Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres komendant@skierniewice.ld.policja.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
 3. Złożenie dokumentów w godzinach 8.00-16.00 w Punkcie Obsługi Interesanta KMP w Skierniewicach, ulica Jana III Sobieskiego 69 na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • ODS, ODT
 •  XLS
 • CSV
 • TXT
 • JPG
 • PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Powrót na górę strony