Praca na stanowiskach cywilnych

Praca w Służbie Cywilnej

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 

1.Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Miejski Policji w Skierniewicach z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 69  w Skierniewicach, kod 96-100.

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)  - Łukasz Szczerbakowicz, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl

3.Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na  wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dotyczących zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w  przepisach dotyczących zatrudnienia (na przykład. adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y.

5.Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych

w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału

w wybranym procesie rekrutacji.

 

Powrót na górę strony