Ważniejsze dokonania

Ważniejsze dokonania

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI  ZARZĄDU  KOŁA W 2023  ROKU.

 Zarząd Koła przez cały rok pracował w niezmienionym składzie.   

  

 Liczba członków Koła na dzień 31 grudnia to 164 osób, w tym:

 • zwyczajnych           123
 • wspierających          38
 • honorowych             3
 • kobiet w kole mamy   59

W 2023 roku przyjęto 12 nowych członków,  skreślono 2, rezygnacja.

Roczna składka, ustalona decyzją ZG Stowarzyszenia wynosiła 60 zł  i zapłaciło ją 100 % członków.

Zarząd Koła odbył – 5 posiedzeń podejmując m. in. decyzje o organizacji imprez integracyjnych, wyjazdów grupowych, wczasów oraz w sprawach finansowych.

Członkowie Zarządu pełnili  dyżury w każdą środę w godzinach od 9.00 do 12.00 i przyjęli  na zasadzie wielokrotności 249 członków w różnych sprawach.

Zarząd złożył 6 wniosków o dofinansowania z  funduszu socjalnego na organizowane spotkania integracyjne i otrzymaliśmy na nie 21 718 zł.

 Odbyły się następujące spotkania integracyjne ;

 • zabawa karnawałowa dla 58 osób,
 • wycieczka trzydniowa na Dolny Śląsk  dla 50 osób,
 • sportowa „majówka” udział wzięło 50 osób,
 • spektakl teatralny  52 osoby,
 • pieczenie ziemniaka uczestniczyło 86 osób,
 • spotkanie wigilijne  42 osób.

Zorganizowaliśmy wczasy grupowe;

 • od 27.06 do10.07 wczasy dla 35 osób w ORW „Adhara” w Sarbinowie,
 • 7 – 17.09 wczasy dla 31 osób w miejscowości Monastyr – Tunezja.

 W roku 2023 zaopiniowaliśmy i przekazaliśmy do Sekcji Socjalnej KWP w Łodzi 20 wniosków z których :

 • 17 -  dotyczyło zapomóg 
 • 3 -  dofinansowania do wypoczynku

Wydaliśmy  kronikę Koła za 2022 rok.

Inne ważniejsze działania Zarządu to :

 • wciągu roku wręczyliśmy 23 dyplomy członkom Koła świętującym  50, 60, 70, 80 i większe jubileusze urodzinowe.
 • w lipcu kolejny raz na zaproszenie K- ta Miejskiego Policji uczestniczyliśmy aktywnie w policyjnym pikniku promując naszą działalność,
 • 26 i 27 października członkowie Zarządu Koła odwiedzili  na cmentarzach w Skierniewicach, Jeruzalu, Makowie i Nieborowie 35 grobów zmarłych członków koła, zapalili znicze z  logo Stowarzyszenia,
 • 7 listopada kapelan Komendy Miejskiej odprawił mszę świętą za zmarłych policjantów, emerytów i pracowników cywilnych skierniewickiej komendy.

 

W dniu 28 listopada na zaproszenie koordynatora Projektu NASZA RAWKA członka zarządu Klubu Seniora Rawka reprezentacja naszego Klubu wzięła udział w akcji sprzątania lasu w okolicy OSiR w Skierniewicach przy ul. Trakcyjnej. Podczas dwugodzinnego patrolowania lasu  zebraliśmy 29 dużych worków śmieci.

Dodatkowo zapaliliśmy znicz na zbiorowej mogile upamiętniającej żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Po akcji gospodarze podjęli uczestników gorącą grochówką, herbatą, kawą i ciastem.

Projekt NASZA RAWKA realizowany i dofinansowany jest ze środków Programu "UTW- Seniorzy w Akcji" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

​​​​​​​

Powrót na górę strony