Ważniejsze dokonania

Ważniejsze dokonania

INFORMACJE Z  DZIAŁALNOŚCI   KOŁA  SEiRP   W  ROKU 2020

 

Aktualna liczba członków to 160 osób, w tym:

  • zwyczajnych            130,
  • wspierających            30,
  • kobiet w kole mamy  40.

 

W 2020 roku przyjęto 5 nowych członków, skreślono 5, zmarło 4.

 

Składkę za 2020 rok zapłaciło 100 % członków.

 

Zarząd Koła odbył 3 posiedzenia.

 

W roku 2020 podczas dyżurów  z różnymi sprawami zgłosiło się 97 członków.

 

Roczne przychody finansowe Koła – 4797,80 zł, wydatki – 3224,26 zł,

 

Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. - 9412,03 zł.

 

Zorganizowano 1 spotkanie integracyjne- bal karnawałowy dla 96 osób,

 

Po raz pierwszy - nie zorganizowano  wczasów grupowych.

 

Zaopiniowano i skierowano do Sekcji Socjalnej KWP w Łodzi  13 wnioski które dotyczyły:

  • zapomóg      - 9
  • dofinansowania do wypoczynku – 3
  • dofinansowanie do pogrzebu – 1

 

W ciągu roku wręczono 20 dyplomów  jubileuszowych członkom kończącym 50, 60, 70, 80 i więcej lat.

 

Wystąpiono do Zarządu Głównego z 8 wnioskami o przyznanie odznak dla wyróżniających się członków.

 

29 października członkowie Zarządu Koła odwiedzili na cmentarzach w Skierniewicach, Jeruzalu, Makowie i Nieborowie groby zmarłych członków koła, zapalono znicze z  logo Stowarzyszenia.

Powrót na górę strony