Dzielnicowi u seniorów - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

Dzielnicowi u seniorów

W sali klubu "Konstancja" przy ul. Kopernika w Skierniewicach odbyło się spotkanie seniorów z Klubu Seniora "Zacisze" z dzielnicowymi.

W ramach programu "Dzielnicowy bliżej nas" w sali klubu "Konstancja" przy ul. Kopernika  w  Skierniewicach odbyło się spotkanie seniorów z Klubu Seniora "Zacisze" z  dzielnicowymi mł. asp. Jarosław Baran i sierż. Artur Dymecki. Podczas spotkania omawiane były  zagadnienia związane z bezpieczeństwem. W spotkaniu wziął udział również funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach zajmujący się na codzień tematyką przestępstw  dokonywanych pod tzw. "legendą". Wcześniej były to głównie oszustwa na tzw. "wnuczka" czyli wyłudzenia pieniędzy dla najbliższych członków rodziny. Ww. funkcjonariusz przedstawił jak to się odbywa obecnie. Częściej spotyka się oszustwa w trakcie których sprawcy informują potencjalne ofiay o tym, że ich pieniądze w banku są zagrożone, podają się za policjantów i polecają wypłacić pieniądze z konta i przekazać im. Ofiara najczęściej wypłaca pioeniądze i zgodnie z instrukcjami wrzuca je np. do kosza na śmieci. Policjant zapewniał, że w żadnym przypadku prawdziwi policjanci nie będą żądali przekazania im pieniędzy. Dzielnicowi przestrzegali również przed wpuszczaniem obcych osób do miejsca zamieszkania pod jakimkolwiek pretekstem.

            W ramach programu " Dzielnicowy bliżej nas" mł. asp. Jarosław Baran przybliżył założenia programu. Opowiedział o roli dzielnicowego w społeczeństwie, o zasadach funkcjonowania wśród społeczności lokalnych. Przypomniała o możliwościach współpracy obywateli z Policją za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Uczestnikom przekazano ulotki i plakaty opisujące działanie aplikacj "Moja Komenda". W dyskusji na temat bezpieczeństwa dzielnicowi odpowiadali na pytania zgromadzonych.  Na zakończenie wszyscy zgromadzeni wyrazili swoje zadowolenie ze spotkania.